מילון מונחים

 • אף - ההפרש הקטן ביותר בו סוס יכול לנצח במרוץ, מכונה לעיתים "ראש קטן"

 • באנקר - בחירה של סוס שאתה מעריך שיגיע במקום הראשון במרוץ. ניתן לבחור בו בהימורי WIN1+2 ו-WIN1+2+3

 • זינוק בעמידה - שיטה בה הסוסים עומדים ליד חבל מתוח, ויכולים להתחיל לרוץ רק לאחר שהמזניק שיחרר את החבל. שיטה זו נהוגה במרוצי קפיצות בלבד

 • יחס זכיה משתנה - יחס שמתעדכן בהתאם להתפלגות הכסף שנכנס על הסוסים במרוץ, ומתעדכן בכל פעם שמבוצע הימור על המרוץ - עד לרגע בו המרוץ מתחיל

 • יחס זכיה סופי - היחס שמפורסם בתום המרוץ על מסך התוצאות ועל פיו מחושבות הזכיות

 • יחס פתיחה - יחס המתפרסם בבוקר המרוץ לפני פתיחת ההימורים, ומשמש כתחזית ליחס הזכיה הסופי

 • כרטיס מרוץ - מידע הכולל נתונים על המרוץ, הסוסים ויחסים משוערים, עד תחילת המרוץ

 • לא משתתף - סוס שאמור לקחת חלק במרוץ, אבל בסופו של דבר לא מגיע לעמדת ההזנקה

 • מכשול - גדרות ושוחות בגבהים וסוגים שונים, אותם על הסוסים לעבור במהלך המרוץ

 • מסלול - המקום בו נערכים מרוצי הסוסים

 • הישג קודם - התוצאות שהשיג הסוס בששת המרוצים האחרונים שלו. מידע שנותן אינדיקציה לגבי היכולת העכשווית של הסוס

 • מרוץ משווה - מרוץ שבו כל סוס נושא על גבו משקל בהתאם ליכולת שלו, כדי להפוך את המרוץ לשקול יותר ולהעניק לכל סוס סיכוי שווה לנצח

 • מרוץ קפיצות - מרוץ בו על הסוס לעבור משוכות או מכשולים. מרוצים אלו נערכים לאורך כל השנה, אך העונה המרכזית שלהם היא בין נובמבר למרץ

 • מרוץ שטוח - מרוץ הנערך על קרקע מישורית, ללא מעבר מכשולים. מרוצים אלו נערכים לאורך כל השנה, אך העונה הרשמית שלהם היא בין מרץ לנובמבר

 • משוכה - עצם בגובה של כמטר אחד, שעל הסוסים לעבור במהלך המרוץ


 • משתתף - סוס שהיה בעמדת ההזנקה בעת ההזנקה למרוץ, גם אם לא רץ במרוץ

 • פייבוריט - הסוס בעל הסיכויים הטובים ביותר לנצח, לפי שקלול של יחסי ההימור של חברות ההימורים באנגליה במועד תחילת המרוץ. נקבע על ידי ועדה

 • ציון - מדד המוענק לסוס בהתאם ליכולות שלו. ככל שהציון גבוה יותר, כך לסוס סיכוי גבוה יותר לנצח במרוץ

 • קופת הפרסים - סך כל הכסף שמיועד לחלוקה לפרסים, כלומר קופת ההכנסות בניכוי העמלות למפעיל (עבור אותו סוג הימור יכולות להיות עמלות שונות למפעילים השונים

 • רוכב/ת - האיש שרוכב על הסוס. כדי שהתוצאה של הסוס תחשב, הוא חייב לסיים את המרוץ כשהרוכב עליו

 • תא הזנקה - המקום בו הסוס עומד לפני תחילת המרוץ. רק לאחר שהדלת שלו נפתחת, הסוס יכול להתחיל לרוץ. משמש למרוצים שטוחים בלבדעליך להיות מחובר על מנת לצפות בוידאו