• סדר מדוייק
  • בכל סדר (שיטה)
  • באנקר (שיטה)
בטעינה...
  • עליך לבחור סוס בכל מרוץ
תוצאות
מיקום מספר שם הסוס שם הרוכב Win Place
1 8 קאמאקסי טום מארקוונד 15.10 3.80
2 7 טהאב איפראג' לוק מוריס 1.30
3 11 טירזל אדם בסקיצה 5.00
משחקים נוספים
סוג המשחק   סוסים זוכים   יחס זכיה
Win1+2   8/7   51.10
Win1+2+3   8/7/11   857.50
Place2/3   7/8   7.50
Place2/3   8/11   34.20
Place2/3   7/11   8.70
Placepot4   7,8,11/1,2/1,6,8/5,7,10   45.80

עליך להיות מחובר על מנת לצפות בוידאו