תוצאות

 
לאופרדסטאון - אירלנד
15:10מרוץ 1 מידע נוסף
 • טו דה ליין1
 • ברגי ליידי2
 • מיס אייקאצ'ר3
15:40מרוץ 2 מידע נוסף
 • ג'אסט מי מייסלף אנד איי1
 • הארולד פטו2
 • קפיטל פורס3
16:10מרוץ 3 מידע נוסף
 • יורק היל1
 • ג'ט2
 • גנגסטר3
16:40מרוץ 4 מידע נוסף
 • א טוי פיל1
 • סטלאר נושיין2
 • רולי בייבי3
 • דאמוט4
17:10מרוץ 5 מידע נוסף
 • אייס קולד סול1
 • טיודור סיטי2
 • גולדן ספיר3
 • דרולו4
17:40מרוץ 6 מידע נוסף
 • אוסקר סאם1
 • מיידור2
 • וודפורד איילנד3
18:10מרוץ 7 מידע נוסף
 • 'באקמאג1
 • אימפריאל וויי2
 • סימון3
ג'קפוט
15:10מרוץ 1 מידע נוסף
 • טו דה ליין1
 • ברגי ליידי2
 • מיס אייקאצ'ר3
15:40מרוץ 2 מידע נוסף
 • ג'אסט מי מייסלף אנד איי1
 • הארולד פטו2
 • קפיטל פורס3
16:10מרוץ 3 מידע נוסף
 • יורק היל1
 • ג'ט2
 • גנגסטר3
16:40מרוץ 4 מידע נוסף
 • א טוי פיל1
 • סטלאר נושיין2
 • רולי בייבי3
 • דאמוט4
17:10מרוץ 5 מידע נוסף
 • אייס קולד סול1
 • טיודור סיטי2
 • גולדן ספיר3
 • דרולו4
17:40מרוץ 6 מידע נוסף
 • אוסקר סאם1
 • מיידור2
 • וודפורד איילנד3
טעינה...