המרוץ הבא - וות'רבי, 16:00
סוס מס׳ 6
קאלארולס
יחס זכייה: 2.0
סוס מס׳ 1
מינלה סוויט
יחס זכייה: 11.0
סוס מס׳ 5
גאסולין
יחס זכייה: 17.7
בוא להרויח

צפי – תחזית עיתונאים מאנגליה