המרוץ הבא - אייר, 15:55
סוס מס׳ 6
רגולטור
יחס זכייה: 1.1
סוס מס׳ 7
רוסל
יחס זכייה: 42.6
סוס מס׳ 8
טאף רמאדי
יחס זכייה: 21.9
בוא להרויח

צפי – תחזית עיתונאים מאנגליה